right content

Yamaha FX Cruiser High Output (2005)
(w/ 1 x 160-hp Yamaha MR1 High Output)

Compare the Boat Below

Make Model Length
Yamaha FX Cruiser High Output (2005) 10 ftCompare With (Choose up to 5)
Make Model Length
Yamaha VXS (2016-) 10 ft
Yamaha VX110 Deluxe 10 ft
Yamaha VX Sport (2012-2013) 10 ft
Yamaha SuperJet (2019-) 10 ft
Yamaha SuperJet (2008-) 10 ft
Yamaha FX HO (2008-) 10 ft
Yamaha FX Cruiser High Output (2008-) 10 ft
Yamaha FX Cruiser High Output (2007-) 10 ft
Yamaha FX Cruiser High Output (2004) 10 ft
Yamaha FX Cruiser High Output (2004) 10 ft
Yamaha FX Cruiser 10 ft
Yamaha EX (2019-) 10 ft
Yamaha 1200 XL 10 ft
Sea-Doo XP DI 10 ft
Sea-Doo Wake Edition (2007) 10 ft
Sea-Doo SPARK TRIXX (2017-) 10 ft
Sea-Doo SPARK (2016-) 10 ft
Sea-Doo RXT-X aS 260 (2011-) 10 ft
Sea-Doo RXT-X (2008-) 10 ft
Sea-Doo RXT (2008-) 10 ft
Sea-Doo RXT (2006-) 10 ft
Sea-Doo RXP-X 300 (2016-) 10 ft
Sea-Doo RXP 10 ft
Sea-Doo Innovations 10 ft
Sea-Doo GTX Limited 300 (2018-) 10 ft
Sea-Doo GTX Limited (2006-) 10 ft
Sea-Doo GTX 4-TEC Vans Triple Crown Ed 10 ft
Sea-Doo GTX 4-TEC Supercharged 10 ft
Sea-Doo GTX 4-TEC Limited Supercharged 10 ft
Sea-Doo GTX Limited iS (2009-) 10 ft
Sea-Doo GTR-X 230 (2017-) 10 ft
Sea-Doo GTI SE (2017-) 10 ft
Sea-Doo GTI SE (2007) 10 ft
Sea-Doo GTI SE (2006-) 10 ft
Sea-Doo GTI LE RFI 10 ft
Sea-Doo GTI LE 10 ft
Sea-Doo GTI SE (2008-) 10 ft
Sea-Doo 3D Premium (2006-) 10 ft
Sea-Doo 3D 10 ft
Polaris Virage TXi 10 ft
Polaris Virage i 10 ft
Polaris Virage 10 ft
Polaris SLTH 10 ft
Polaris MSX 110 10 ft
Polaris Genesis i 10 ft
Polaris Freedom 10 ft
Kawasaki Ultra 150 10 ft
Kawasaki Jet Ski Ultra 300LX (2011-) 10 ft
Kawasaki Jet Ski Ultra 260LX (2009-) 10 ft
Kawasaki 1100 STX D.I. 10 ft
Kawasaki 1100 PWC 10 ft
Honda AquaTrax R-12X 10 ft
Honda AquaTrax R-12 10 ft
Honda AquaTrax F-12X GPScape 10 ft
Honda AquaTrax F-12X 10 ft
Honda AquaTrax F-12 10 ft
Cayago Seabob Cayago F7 (2010-) 10 ft
Yamaha VXR (2016-) 11 ft
Yamaha VXR (2014-) 11 ft
Yamaha VX Limited (2019-) 11 ft
Yamaha VX Deluxe (2019-) 11 ft
Yamaha VX Deluxe (2015-) 11 ft
Yamaha VX Cruiser HO (2019-) 11 ft
Yamaha VX Cruiser (2019-) 11 ft
Yamaha VX Cruiser (2015-) 11 ft
Yamaha V1 Sport (2016-) 11 ft
Yamaha V1 (2016-) 11 ft
Yamaha V1 (2015-) 11 ft
Yamaha GP1800R (2019-) 11 ft
Yamaha GP1800 (2018-) 11 ft
Yamaha FZS (2016-) 11 ft
Yamaha FZR SVHO (2016-) 11 ft
Yamaha FZR (2016-) 11 ft
Yamaha FZR (2014-) 11 ft
Yamaha FX SVHO (2019-) 11 ft
Yamaha FX SHO (2014-) 11 ft
Yamaha FX HO (2019-) 11 ft
Yamaha FX HO (2012-2013) 11 ft
Yamaha FX HO (2011-) 11 ft
Yamaha FX Cruiser SHO (2016-) 11 ft
Yamaha FX Cruiser HO (2019-) 11 ft
Sea-Doo RXT-X 300 (2016-) 11 ft
Sea-Doo RXT-X 260 (2010-) 11 ft
Sea-Doo RXP-X 260 (2012-) 11 ft
Sea-Doo GTX S 155 (2012-) 11 ft
Sea-Doo GTX Limited iS 260 (2016-) 11 ft
Sea-Doo GTX Limited iS 260 (2012-) 11 ft
Sea-Doo GTX Limited 300 (2016-) 11 ft
Sea-Doo GTX Limited 215 (2016-) 11 ft
Sea-Doo GTI SE 130 (2011-) 11 ft
Polaris MSX 150 11 ft
Polaris MSX 140 11 ft
Honda AquaTrax F-15 (2009-) 11 ft
Yamaha FX Limited SVHO (2019) 12 ft
Yamaha FX Cruiser SVHO (2019-) 12 ft